بدنسازی آقایان

اخبار

افزایش حجم ماهیچه

افزایش حجم ماهیچه ها

استراحت بین هر حرکت بدنسازی باعث افزایش حجم ماهیچه ها می شود. مطالعات جدید در دانشگاه بیرمنگام انگلستان نشان می دهند که استراحت کوتاه بین حرکت های بدنسازی می تواند رشد ماهیچه ها را کاهش دهد و برعکس استراحت بیشتر در بین هر سیکل حرکت، باعث افزایش حجم ماهیچه ها می شود. در مطالعه ای که موسسه Experimental Physiology منتشر کرد، 16 مرد ابتدا بین سیکل های بدنسازی، 1 دقیقه و سپس 5 دقیقه استراحت کردند و مشخص شد کسانی که 5 دقیقه استراحت کرده بودند در حجم ماهیچه ها پیشرفت بیشتری کرده اند.  ...
...

منفجر کردن بالاسینه با یک حرکت کلاسیک

بالاسینه  خود را با یک تغییر ساده به این حرکت عضلانی کلاسیک منفجر کنید پایین سینه دمبل، اگر اغراق نکنیم یکی از  موثر ترین تمرین ها  برای هدف قرار دادن بخش بالای سینه است. این حرکت چندین دهه است که در کارهای بدنسازان برای تقویت قفسه قفسه سینه استفاده می شود. بنابراین، شما ممکن است بپرسید، خب دیگه چه نیازی به تمرین دیگه برای این بخش از بدن وجود دارد!!؟؟ خب در جواب سوالتون باید بگم که، این به این معنی نیست که این تمرین نیاز به تصحیح دارد، ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و ...
...
اشتباه‌های صبحگاهی باعث چاقی

اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند

بدنساز | اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند سوخت و ساز طبیعی بدن، قند خون را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل وزن و حفظ سلامت است. متابولیسم بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی مانند سن، جنسیت، عادت‌های روزانه، ژنتیک، و جنبه‌های مختلف سلامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای کاهش وزن موفق، جلوگیری از افزایش وزن، و سلامتی، باید عادت‌های بد را کنار بگذاریم؛ به ویژه‌های عادت‌هایی که باعث کند شدن متابولیسم بدن می‌شوند. نخوردن یا دیر خوردن صبحانه برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه هورمون‌های گرسنگی، ...
...
گوشت در رژیم غذایی

مصرف گوشت در رژیم غذایی

بدنساز | مصرف گوشت در رژیم غذایی ورزشکاران می توانند در رژیم غذایی خود از گوشت استفاده کنند به خصوص کسانی که تمایل به استفاده از مکمل های غذایی ندارند. چرا که گوشت کمک بسیاری به رشد عضلات می کند. گوشت سرشار از منابع کراتین است. در آخرین تحقیقات به عمل آمده در دنیای تغذیه بدنسازی بر مزایای پیروی از رژیم غذائی کم کربوهیدرات و خوردن گوشت استیک (لخم) در دوران قبل از مسابقه تأکید فراوانی شده است این بدین معنا است که گوشت قرمز (در کشور آمریکا Beef یا ...
...
Loading...

مکمل ها

کراتین

همه چیــز در مــورد کراتین

بـدن شـما بـه طـور طبیعـی کراتیـن تولید مـی کنـد یـا در غذاهایـی مثل گوشـت قرمـز یافـت مـی شـود امـا مقـدارش بسـیار کـم اسـت. مصـرف 3 تـا 5 گـرم کراتیـن در روز بصـورت مکمـل پـودری قبـل و بعـد از تمریـن بــا شــدت بــاال، مــی توانــد ســوخت اضافــی بــه عضــات شــما برســاند. کراتین چیست ؟ آمینـو اسـیدی سـاخته شـده از آرژنین،گلیسـین و متیونیـن اسـت کـه بـه طـور طبیعــی توســط بــدن بــه میــزان 1-2گــرم در روز تولیــد مــی شــود و در حــدود 2 گــرم آن بصــورت ادرار در روز دفــع مــی شــود پــس ...
...

۱۰ تا از بهترین مکمل ها برای مردان

1. روغن ماهی اسیدهای چرب امگا 3 فشار خون را پایین می آورند و سطح تری گلیسرید پایین می آیند و ضربان قلب به طور منظم می شود. جسیکا ، سخنگوی آکادمی تغذیه و رژیم غذایی می گوید: "تحقیقات نشان داده شده است که روغن ماهی   به کاهش التهاب، بیماری های قلبی عروقی، درد مفاصل، سندرم متابولیک و بیشتر، کمک می کند . میزان مصرف؟ برای بچه های سالم 1000 میلی گرم در روز. کسانی که مشکلات قلب دارند ممکن است 2000 تا 4000 میلی گرم نیاز داشته باشند. اما در مورد دوز مناسب برای شما با ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
اشتباه‌های صبحگاهی باعث چاقی

اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند

بدنساز | اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند سوخت و ساز طبیعی بدن، قند خون را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل وزن و حفظ سلامت است. متابولیسم بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی مانند سن، جنسیت، عادت‌های روزانه، ژنتیک، و جنبه‌های مختلف سلامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای کاهش وزن موفق، جلوگیری از افزایش وزن، و سلامتی، باید عادت‌های بد را کنار بگذاریم؛ به ویژه‌های عادت‌هایی که باعث کند شدن متابولیسم بدن می‌شوند. نخوردن یا دیر خوردن صبحانه برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه هورمون‌های گرسنگی، سر ...
...
گوشت در رژیم غذایی

مصرف گوشت در رژیم غذایی

بدنساز | مصرف گوشت در رژیم غذایی ورزشکاران می توانند در رژیم غذایی خود از گوشت استفاده کنند به خصوص کسانی که تمایل به استفاده از مکمل های غذایی ندارند. چرا که گوشت کمک بسیاری به رشد عضلات می کند. گوشت سرشار از منابع کراتین است. در آخرین تحقیقات به عمل آمده در دنیای تغذیه بدنسازی بر مزایای پیروی از رژیم غذائی کم کربوهیدرات و خوردن گوشت استیک (لخم) در دوران قبل از مسابقه تأکید فراوانی شده است این بدین معنا است که گوشت قرمز (در کشور آمریکا Beef یا همان ...
...
Loading...

مقالات

ایــده هــای بازاریابــی باشــگاه

صنعـت فیتنـس بسـیار رقابـت انگیـز اسـت و بـرای حفـظ وفـاداری مشـتری بـه چالـش کشـیده می شـود. بسـیاری از مشـتری هـا بعـد از چنـد جلسـه در باشـگاه حضور آنهـا افت پیـدا مـی کنـد و سـایر مشـتری هـا نیـز براحتـی از باشـگاهی بـه باشـگاه دیگر مـی روند. بــه منظــور جــذب مشــتری بیشــتر و برگشــتن مشــتری هــای قبلــی، بایــد بــه آنهــا پیشــنهاد منحصربفــردی بدهیــد. بایــد آنهــا را بــا انگیــزه و دنبالــه روی اهــداف خــود نگــه داریــد بــه طــوری کــه بــرای جلســات بیشــتر بــه ســمت شــما بــر گردنــد. شــما بایــد رابطــه ی شــخصی ایجــاد ...
...

۱۰ نکته برای تغذیه ای سالمتر

این 10 نکته رو رعایت برای تغذیه سالم تر رعایت کنید. 1- تعداد وعده های غذایی را زیاد نمایید در مقابل حجم آن را کاهش دهید. ( در روز 4 الی 5 مرتبه وعده غذایی میل نمایید) 2- مصرف پروتین به اندازه کافی : شیر، پنیر،تخم مرغ،گوشت قرمز،ماهی منابع سرشار از پروتین می باشند. 3- شناخت انواع مختلف کربوهیدرات ها، کربوهیدرات ها مثل کربو هیدارت های فیبری و نشاسته ای و کربوهیدرات های تصفیه شده مثل آرد و برنج 4- کم کردن مصرف شکر ،عدم مصرف شکر و یا کم ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
اشتباه‌های صبحگاهی باعث چاقی

اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند

بدنساز | اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند سوخت و ساز طبیعی بدن، قند خون را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل وزن و حفظ سلامت است. متابولیسم بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی مانند سن، جنسیت، عادت‌های روزانه، ژنتیک، و جنبه‌های مختلف سلامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای کاهش وزن موفق، جلوگیری از افزایش وزن، و سلامتی، باید عادت‌های بد را کنار بگذاریم؛ به ویژه‌های عادت‌هایی که باعث کند شدن متابولیسم بدن می‌شوند. نخوردن یا دیر خوردن صبحانه برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه هورمون‌های گرسنگی، سر ...
...
گوشت در رژیم غذایی

مصرف گوشت در رژیم غذایی

بدنساز | مصرف گوشت در رژیم غذایی ورزشکاران می توانند در رژیم غذایی خود از گوشت استفاده کنند به خصوص کسانی که تمایل به استفاده از مکمل های غذایی ندارند. چرا که گوشت کمک بسیاری به رشد عضلات می کند. گوشت سرشار از منابع کراتین است. در آخرین تحقیقات به عمل آمده در دنیای تغذیه بدنسازی بر مزایای پیروی از رژیم غذائی کم کربوهیدرات و خوردن گوشت استیک (لخم) در دوران قبل از مسابقه تأکید فراوانی شده است این بدین معنا است که گوشت قرمز (در کشور آمریکا Beef یا همان ...
...
Loading...