نحوه مصرف مکمل ها

بهترین موقع برای مصرف ویتامین‌ها چه زمانی از روز است؟

آیا تابحال این سوال برایتان ایجاد شده است که ویتامین‌هایتان را چه ساعتی از روز باید مصرف کنید؟ همراه با صبحانه؟ ناهار؟ هر وقت یادتان افتاد؟ خب، این بستگی به نوع ویتامینتان دارد. اگر صحبت بر سر مولتی ویتامین (یعنی مکملی که همه نوع ویتامینی در آن به هم آمیخته) است، آنوقت بهترین زمان برای مصرفش معمولا صبح و همراه با اولین وعده‌ی غذایی‌تان است. چرا که ویتامین‌ها موادی مصنوعی هستند، و زمانی که همراه با غذا و ویتامین‌های طبیعی مصرف شوند، بهتر جذب خواهند شد. مصرف آنها در صبح ...
...

آشنایی بیشتر با ۴ مکمل

مکمل گینگو بلابا ایــن آنتــی اکســیدان قــوی کمــک مـی کنـد تـا از آسـیب هـای مغـز جلوگیــری شــود. بــوودن مــی گویــد از ایــن مــاده 240 تــا 360 میلــی گــرم در روز مصــرف کنیــد. مکمل B12 بــا کاهــش ســن مصــرف و جــذب در رژیــم غذایی،افــراد بــه ســختی همــه ی ویتامیــن هــای B از جملــه B12 ،B6 و فــوالت را دریافــت مــی کننــد، کــه بــرای متابولیســم کربوهیــدرات، پروتئیــن و چربــی بســیار مهــم اســت. بــا ایــن وجــود در بیــن گــروه B12، B ممکــن اســت بیشــترین اهمیــت را داشــته باشــد. آندینــگ مــی گویــد: »گرچــه اکثــر ...
...

کـــــــدام مکمــل هــای بدنسـازی را بـا هــم بخوریــم

افــراد زیــادی پــس از خریــد مکمــل بــرای مصــرف آن دچــار تردیــد میشــوند کــه آیــا مصــرف فــان بــا فــان درســت اســت؟ کــدام مکمــل را بــا کــدام مخلــوط کنیــم و یــا نکنیــم؟  ولــی قبــل از توضیــح در مــورد چگونگــی مصــرف بــا هــم مکمــل هــا چنــد نکتــه اساســی را مطــرح میکنیــم و بعــد در ایــن بــاره توضیــح بیشــتری خواهیــم دارد پــس لطفــا بــا صبــر و حوصلــه و دقــت بخوانیــد. مکمــل هــا، چربــی ســوزها و... هــر کــدام بــرای هدفــی خــاص تولیــد میشــوند و فرمــول تولیــد و حتـی روش تولیـد آن در روش مصـرف آن ...
...
کراتین

همه چیــز در مــورد کراتین

بـدن شـما بـه طـور طبیعـی کراتیـن تولید مـی کنـد یـا در غذاهایـی مثل گوشـت قرمـز یافـت مـی شـود امـا مقـدارش بسـیار کـم اسـت. مصـرف 3 تـا 5 گـرم کراتیـن در روز بصـورت مکمـل پـودری قبـل و بعـد از تمریـن بــا شــدت بــاال، مــی توانــد ســوخت اضافــی بــه عضــات شــما برســاند. کراتین چیست ؟ آمینـو اسـیدی سـاخته شـده از آرژنین،گلیسـین و متیونیـن اسـت کـه بـه طـور طبیعــی توســط بــدن بــه میــزان 1-2گــرم در روز تولیــد مــی شــود و در حــدود 2 گــرم آن بصــورت ادرار در روز دفــع مــی شــود پــس ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
اشتباه‌های صبحگاهی باعث چاقی

اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند

بدنساز | اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند سوخت و ساز طبیعی بدن، قند خون را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل وزن و حفظ سلامت است. متابولیسم بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی مانند سن، جنسیت، عادت‌های روزانه، ژنتیک، و جنبه‌های مختلف سلامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای کاهش وزن موفق، جلوگیری از افزایش وزن، و سلامتی، باید عادت‌های بد را کنار بگذاریم؛ به ویژه‌های عادت‌هایی که باعث کند شدن متابولیسم بدن می‌شوند. نخوردن یا دیر خوردن صبحانه برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه هورمون‌های گرسنگی، سر ...
...
گوشت در رژیم غذایی

مصرف گوشت در رژیم غذایی

بدنساز | مصرف گوشت در رژیم غذایی ورزشکاران می توانند در رژیم غذایی خود از گوشت استفاده کنند به خصوص کسانی که تمایل به استفاده از مکمل های غذایی ندارند. چرا که گوشت کمک بسیاری به رشد عضلات می کند. گوشت سرشار از منابع کراتین است. در آخرین تحقیقات به عمل آمده در دنیای تغذیه بدنسازی بر مزایای پیروی از رژیم غذائی کم کربوهیدرات و خوردن گوشت استیک (لخم) در دوران قبل از مسابقه تأکید فراوانی شده است این بدین معنا است که گوشت قرمز (در کشور آمریکا Beef یا همان ...
...
شربت لاغری

شربت‌های لاغری طبیعی

بدنساز | طرز تهیه شربت‌های لاغری طبیعی و خوشمزه شربت‌های لاغری و نوشیدنی رژیمی خانگی اگر به روش درست آماده و مصرف شوند، تناسب اندام بدن را به بهترین شکل ممکن حفظ می‌کنند و به لاغری و کاهش وزن شما کمک می‌کنند. همچنین این شربت ها خاصیت‌های زیادی مثل آرامش‌بخشی و تقویت‌کنندگی برای سلامتی را نیز دارا هستند. شربت لاغری لیموترش و آب پکتین موجود در پوست لیموترش، به خاطر سرشار بودن از فیبر، علاوه بر این که مانع از جذب سریع قند در بدن می‌شود، رفع عطش نیز می‌کند. مخلوط کردن پوره لیموترش ...
...
مکمل چربی سوزی

مکمل چربی سوزی برای بانوان

بدنساز | مکمل چربی سوزی برای بانوان بسیاری از زنان فکر می کنند که آن ها با استفاده از مکمل ها می توانند چربی سوزی کنند. قبل از اینکه مکمل خریداری کنید، مطمئن شوید که کدام یک برای بدن شما مفید است. در این باره با پزشک خود و یا متخصصان زیبایی اندام مشورت های لازم را انجام دهید. بعضی از مکمل ها اگر با بعضی از داروها تداخل پیدا کنند، تاثیرات منفی بر روی بدن خواهند داشت. چربی‌ سوزی یک فرایند آهسته است. بسیاری از زنان برای کاهش وزن نیازمند ...
...

شکمی صاف با ۸ هفته تمرین

هدف از انجام ورزش   --->  کاهش وزن نوع ورزش --->  گروه عضلانی سطح تمرین --->  مبتدی مدت زمان ---> 8 هفته تعداد دفعات در هر هفته  --->  2 روز مدت زمان هر تمرین  --->  15 الی 30 دقیقه. تجهیزات مورد نیاز --->  Dumbbells مناسب برای بانوان تمرینات عضلات شکم هفته اول تا چهارم نوع تمرین ست‌ها تعداد تکرار در هر ست Cable Crunch 2-3 15-25 Plank 2-3 30-60 ثانیه Hanging Knee Raise 2-3 10-20 Dumbbell Side Bends 2-3 10-20 تمرینات عضلات شکم هفته پنجم تا هشتم نوع تمرین ست‌ها تعداد ...
...
Loading...

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

ft
in
lbs
cm
kg