بدنسازی بانوان

اخبار

بدنسازی بانوان

آیا این بهترین تمرین برای سلامتی زنان است؟

آیا این بهترین تمرین برای سلامتی زنان است؟ یــک تحقیــق تــازه منتشــر شــده در مجلــه علــوم ورزش نشــان داده کــه تمرینــات قدرتــی (تمریــن بــا وزنــه) در واقــع خطــر دیابــت نــوع 2 و بیمــاری هــای قلبــی عروقــی را در زنــان بــه طــور چشــمگیری کاهــش مــی دهــد. محققــان یــک پرسشــنامه تحقیقــی بیــن 36 هــزار زن مســن بیــن ســنین 47 تــا 98 ســال اجــرا کردنــد. ایــن تحقیــق بیــن ســال هــای 2000 تــا 2014 طــی 14 ســال صــورت گرفــت و در مــورد ســطح ســامتی و ســطح ورزش شــرکت کننــدگان ســوال پرســیده شــد. طبــق تایــم ...
...
ورزش سلامتی

ورزش نکردن باعث بروز بیماری های خطرناک می شود

طبــق تحقیقــات موسســه ســرطان روزول پــارك نیویــورك : تنها 30 دقیقــه ورزش در هفتــه خطــر ســرطان رحــم را در زنــان بــه طــور چشــمگیرى  کاهش می دهد. در ایــن تحقیــق اظهــار شــده زنانــى کــه هیــچ گونــه فعالیــت بدنــى ندارنــد دو و نیــم برابــر بیشــتر در معــرض خطــر ســرطان مــى باشــد این یافتــه هــا نشــان مــى دهــد کــه هــر مقــدار ورزش مــى توانیــد خطــر ســرطان رحــم را کاهــش دهــد. همزمــان بــا ایــن تحقیــق در آمریــکا و نشــان دادن اهمیــت ورزش بــراى زنــان، تحقیــق دیگــرى در انگلیــس انجــام شــده کــه نشــان مــى دهــد ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
اشتباه‌های صبحگاهی باعث چاقی

اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند

بدنساز | اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند سوخت و ساز طبیعی بدن، قند خون را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل وزن و حفظ سلامت است. متابولیسم بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی مانند سن، جنسیت، عادت‌های روزانه، ژنتیک، و جنبه‌های مختلف سلامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای کاهش وزن موفق، جلوگیری از افزایش وزن، و سلامتی، باید عادت‌های بد را کنار بگذاریم؛ به ویژه‌های عادت‌هایی که باعث کند شدن متابولیسم بدن می‌شوند. نخوردن یا دیر خوردن صبحانه برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه هورمون‌های گرسنگی، سر ...
...
گوشت در رژیم غذایی

مصرف گوشت در رژیم غذایی

بدنساز | مصرف گوشت در رژیم غذایی ورزشکاران می توانند در رژیم غذایی خود از گوشت استفاده کنند به خصوص کسانی که تمایل به استفاده از مکمل های غذایی ندارند. چرا که گوشت کمک بسیاری به رشد عضلات می کند. گوشت سرشار از منابع کراتین است. در آخرین تحقیقات به عمل آمده در دنیای تغذیه بدنسازی بر مزایای پیروی از رژیم غذائی کم کربوهیدرات و خوردن گوشت استیک (لخم) در دوران قبل از مسابقه تأکید فراوانی شده است این بدین معنا است که گوشت قرمز (در کشور آمریکا Beef یا همان ...
...
Loading...

مکمل ها

افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
اشتباه‌های صبحگاهی باعث چاقی

اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند

بدنساز | اشتباه‌های صبحگاهی که باعث چاقی می‌شوند سوخت و ساز طبیعی بدن، قند خون را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل وزن و حفظ سلامت است. متابولیسم بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی مانند سن، جنسیت، عادت‌های روزانه، ژنتیک، و جنبه‌های مختلف سلامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای کاهش وزن موفق، جلوگیری از افزایش وزن، و سلامتی، باید عادت‌های بد را کنار بگذاریم؛ به ویژه‌های عادت‌هایی که باعث کند شدن متابولیسم بدن می‌شوند. نخوردن یا دیر خوردن صبحانه برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه هورمون‌های گرسنگی، سر ...
...
گوشت در رژیم غذایی

مصرف گوشت در رژیم غذایی

بدنساز | مصرف گوشت در رژیم غذایی ورزشکاران می توانند در رژیم غذایی خود از گوشت استفاده کنند به خصوص کسانی که تمایل به استفاده از مکمل های غذایی ندارند. چرا که گوشت کمک بسیاری به رشد عضلات می کند. گوشت سرشار از منابع کراتین است. در آخرین تحقیقات به عمل آمده در دنیای تغذیه بدنسازی بر مزایای پیروی از رژیم غذائی کم کربوهیدرات و خوردن گوشت استیک (لخم) در دوران قبل از مسابقه تأکید فراوانی شده است این بدین معنا است که گوشت قرمز (در کشور آمریکا Beef یا همان ...
...
شربت لاغری

شربت‌های لاغری طبیعی

بدنساز | طرز تهیه شربت‌های لاغری طبیعی و خوشمزه شربت‌های لاغری و نوشیدنی رژیمی خانگی اگر به روش درست آماده و مصرف شوند، تناسب اندام بدن را به بهترین شکل ممکن حفظ می‌کنند و به لاغری و کاهش وزن شما کمک می‌کنند. همچنین این شربت ها خاصیت‌های زیادی مثل آرامش‌بخشی و تقویت‌کنندگی برای سلامتی را نیز دارا هستند. شربت لاغری لیموترش و آب پکتین موجود در پوست لیموترش، به خاطر سرشار بودن از فیبر، علاوه بر این که مانع از جذب سریع قند در بدن می‌شود، رفع عطش نیز می‌کند. مخلوط کردن پوره لیموترش ...
...
مکمل چربی سوزی

مکمل چربی سوزی برای بانوان

بدنساز | مکمل چربی سوزی برای بانوان بسیاری از زنان فکر می کنند که آن ها با استفاده از مکمل ها می توانند چربی سوزی کنند. قبل از اینکه مکمل خریداری کنید، مطمئن شوید که کدام یک برای بدن شما مفید است. در این باره با پزشک خود و یا متخصصان زیبایی اندام مشورت های لازم را انجام دهید. بعضی از مکمل ها اگر با بعضی از داروها تداخل پیدا کنند، تاثیرات منفی بر روی بدن خواهند داشت. چربی‌ سوزی یک فرایند آهسته است. بسیاری از زنان برای کاهش وزن نیازمند ...
...
Loading...

مقالات

با مصرف آجیل لاغر شوید

بحــث هــای زیــادی در مــورد مصــرف آجیــل بــه عنــوان میــان وعــده وجــود دارد و اینکـه آنهـا چـاق کننـده هسـتند. در واقــع ایــن قضیــه برعکــس اســت. تحقیقــی در مجلــه تغذیــه نشــان داده کســانی کــه بــه طــور مرتــب آجیــل مـی خورنـد کمتـر احتمـال دارد اضافـه وزن و چربــی داشــته باشــند. باورهــای غلطــی در مــورد آجیــل وجــود دارد امـا ما بـه طـور ویـژه ایـن سـردرگمی در مـورد محتـوای چربـی را مورد اشـاره قـرار مـی دهیـم. بـه نظـر مـی رسـد ایـن قضیـه نیـز بـا بسـیاری از مسـایلی کــه صنعــت فیتنــس را بــه ســتوه در ...
...

تمرین با وزنه برای خانم ها خوب است یا بد ؟

تمریــن بــا وزنــه دارای فوایــد زیــادی اســت اولیــن تاثیــر مثبــت آن تاثیــرات کوتــاه و بلنــد مــدت روی متابولیســم و چربــی ســوزی اســت تمرینــات بــا وزنــه مــی تواننــد بــه کاهــش وزن و چربــی بــدن کمــک کننــد چــرا کــه بــدن پروتئیــن کمتــر و چربــی بیشــتری را از دســت خواهــد داد و بدیــن ترتیــب در زمــان رژیــم بــدن روی فــرم مــی آیــد . تحقیقـات بـی شـماری نشـان داده انـد کـه تمرینــات بــا وزنــه مــی تواننــد ســامت ذهنــی و روانــی را بهبــود داده ناهنجــاری هــای عضالنــی – اســتخوانی و برخــی از مشــکالت وابســته بــه ...
...
بدنسازی بانوان

آیا این بهترین تمرین برای سلامتی زنان است؟

آیا این بهترین تمرین برای سلامتی زنان است؟ یــک تحقیــق تــازه منتشــر شــده در مجلــه علــوم ورزش نشــان داده کــه تمرینــات قدرتــی (تمریــن بــا وزنــه) در واقــع خطــر دیابــت نــوع 2 و بیمــاری هــای قلبــی عروقــی را در زنــان بــه طــور چشــمگیری کاهــش مــی دهــد. محققــان یــک پرسشــنامه تحقیقــی بیــن 36 هــزار زن مســن بیــن ســنین 47 تــا 98 ســال اجــرا کردنــد. ایــن تحقیــق بیــن ســال هــای 2000 تــا 2014 طــی 14 ســال صــورت گرفــت و در مــورد ســطح ســامتی و ســطح ورزش شــرکت کننــدگان ســوال پرســیده شــد. طبــق تایــم ...
...

آیا این باور درست است که خانم ها تا دو ساعت بعد از تمرین چیزی نخورند !!؟؟

 در بدنســازی بانــوان باوری وجود دارد کــه  افــراد دارای اضافــه وزن تــا دو ســاعت بعــد تمریــن وزنــه وهــوازی چیزی مصرف نکنند!!  بسیاری از بانوان حرف مربیان خود را بدون چون چرا گوش می دهند و به آن عمل می کنند، اما افراد باهوش دلیل این موضوع را جویا می شوند؟ و جواب اکثر مربیان :  بدن شما تا دو ساعت بعد از تمرین به چربی و انرژی نیاز دارد و به همین دلیل بعد از خوردن غذا از آن استفاده می کند!!! اگر  ایــن طورباشــد بــا ایــن جــواب شــاید بانــوان  ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
Loading...